Ved å installere et kamera på hytta vil du alltid ha full kontroll på hva som foregår, og du kan alltid se hva slags vær der er akkurat på din hytte. Et godt varslingsanlegg bør også inneholde videoovervåkning. Dette gjelder spesielt næringsbygg og næringstomter, som kanskje står ubevoktet store deler av døgnet. Videoovervåking har en meget god preventiv virkning, og kan dermed avskrekke potensielle innbruddstyver. Vår erfaring er at tyverier fra byggeplasser og næringstomter omtrent elimineres når et overvåkingssystem kommer på plass.

Aasberg Alarm bruker kun moderne kameraer med høy oppløsning som gir nok detaljer til at man kan kjenne igjen både ansikter og bilskilt. Når kameraet er tilkoblet internett kan vi logge oss rett på anlegget dersom alarm utløses og overvåke situasjonen direkte. Opptakene lagres i inntil 7 dager, som er det lengste man har lov til å oppbevare slike data.

Vi leverer trådløse alarmsystemer og raskt internett der kostnadene for fiber blir for høye.
Vi tilbyr 100% fornøydgaranti!

Kontakt oss